Välkommen till har-zeldas!

VeiLkimin til in nöi säir!  *(Välkommen till en ny sida)

En ny sida som mest troligen kommer att bli en blogg mix av både Skorpan bhlogar* och jaktbloggen, vi får välan se.

Skorpans blogg innehåller ju lite av överkalixmålet, som har sina rötter i de fornnordiska språken. Att bhloga översatt till bondska (ökxmålet) betyder ljuga, passar perfekt till just den här bloggen. Tänk att få skarva och lägga till med flit, seriösa och allvarliga får vi vara nog, så Skorpans blogg får man ta med en nypa salt!

Närväl jaktsäsongen börjar eller kanske redan när man får släppa jakthunden i slutet av augusti då blir det mera jaktberättelser här, dock utan att bhloga!