December

3:e december och ingen snö! Hararna går gärna på långskjuts alltsedan de blev vita och det är ju i oktober. Sista två veckorna har det varit skarpt så vi har gjort relativt korta jaktdagar för tassarnas skull. Trots det har vi haft fina drev, vittringsförhållnadena verkar bättre sedan det frusit till. Hararna har inte varit lätta att få med på film, dagens hare gick 1.4 kilometer rakt bort men vände och kom tillbaka.

Annonser